huetran01

huetran01

Trần Thị Huế Trân

54 Theo dõi 85.5k Người theo dõi 317.2k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @huetran01
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 18
Tổng lượt xem: 5.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 237
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trần Thị Huế Trân

huetran01 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
85.5k 99.9%
Thích
317.2k
Video
18
Lượt xem
5.1m

Video mới nhất của Trần Thị Huế Trân

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 85.50k 317.20k 18
18/2/2021 85.60k 317.20k 18
15/2/2021 85.60k 317.30k 18
6/2/2021 85.70k 317.30k 18
29/1/2021 85.80k 317.30k 18
26/1/2021 85.90k 317.30k 18
18/10/2020 86.90k 317.40k 18

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trần Thị Huế Trân

Xu hướng lượt thích