hongtuoi.109

hongtuoi.109

Tiên TuTi ?

7 Theo dõi 209k Người theo dõi 2m thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @hongtuoi.109
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 131
Tổng lượt xem: 5.5m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.6k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Tiên TuTi ?

hongtuoi.109 (Cập nhật 19/9/2020)

Người theo dõi
209k 100.0%
Thích
2m 95.0%
Video
131
Lượt xem
5.5m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
19/9/2020 209k 2m 131
15/9/2020 208.90k 1.90m 131
13/9/2020 208.80k 1.90m 131
12/9/2020 208.70k 1.90m 131
9/9/2020 208.60k 1.90m 131
6/9/2020 208.40k 1.90m 131
3/9/2020 208.50k 1.90m 131

Video của Tiên TuTi ?

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Tiên TuTi ?

Xu hướng lượt thích