hongtaiben

hongtaiben

Nguyễn Hồng Tài

64 Theo dõi 325.3k Người theo dõi 3.1m thích

Youtube:"Ben Producer" | FB: "Nguyễn Hồng Tài"- follow mình để xem nhạc chế nhé

Địa chỉ TikTok: @hongtaiben
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 217
Tổng lượt xem: 15.2m
Lượt thả tim tài khoản khác: 857
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Hồng Tài

hongtaiben (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
325.3k 100.0%
Thích
3.1m
Video
217
Lượt xem
15.2m

Video mới nhất của Nguyễn Hồng Tài

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 325.30k 3.10m 217
12/12/2021 325.40k 3.10m 217
23/2/2021 335.30k 3m 156
18/2/2021 335k 3m 156
17/2/2021 335k 3m 155
16/2/2021 334.90k 3m 155
15/2/2021 334.80k 3m 154

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Hồng Tài

Xu hướng lượt thích