hip243

hip243

Híp Chứ Ai

244 Theo dõi 736.9k Người theo dõi 10.7m thích

Facebook: Trần Đức Thao

Địa chỉ TikTok: @hip243
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 112
Tổng lượt xem: 48.6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 22k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Híp Chứ Ai

hip243 (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
736.9k 100.0%
Thích
10.7m
Video
112
Lượt xem
48.6m

Video mới nhất của Híp Chứ Ai

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 736.90k 10.70m 112
12/12/2021 737.20k 10.70m 112
11/12/2021 737.30k 10.70m 112
31/3/2021 740.10k 10m 104
18/3/2021 740.40k 10m 103
15/3/2021 740.30k 10m 103
13/3/2021 740.40k 10m 103

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Híp Chứ Ai

Xu hướng lượt thích