himpham1906

himpham1906

Him Phạm

70 Theo dõi 440k Người theo dõi 4.1m thích

INSTAGRAM : himpham1906 CONTACT FOR WORK : [email protected]

Địa chỉ TikTok: @himpham1906
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 149
Tổng lượt xem: 14.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 24
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Him Phạm

himpham1906 (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
440k 74.4%
Thích
4.1m 56.1%
Video
149 78 video
Lượt xem
14.1m

Video mới nhất của Him Phạm

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 440k 4.10m 149
23/2/2021 327.20k 2.30m 71
18/2/2021 326.60k 2.30m 68
17/2/2021 326.70k 2.30m 68
16/2/2021 326.80k 2.30m 68
15/2/2021 326.90k 2.30m 68
13/2/2021 327k 2.30m 68

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Him Phạm

Xu hướng lượt thích