highnoy

highnoy

HIGHNOY

2 Theo dõi 1.5m Người theo dõi 17.5m thích

Vietnam parkour team (Hà Nội) Youtube, Fb, Ins: Highnoy Highnoystore📍17 Chùa Hà

Địa chỉ TikTok: @highnoy
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 375
Tổng lượt xem: 40.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 493
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản HIGHNOY

highnoy (Cập nhật 30/12/2022)

Người theo dõi
1.5m
Thích
17.5m
Video
375 1 video
Lượt xem
40.1m

Video mới nhất của HIGHNOY

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
30/12/2022 1.50m 17.50m 375
28/12/2022 1.50m 17.50m 374
27/12/2022 1.50m 17.50m 373
23/12/2022 1.50m 17.50m 372
24/11/2022 1.50m 17.50m 370
22/11/2022 1.50m 17.50m 369
21/11/2022 1.50m 17.50m 368

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của HIGHNOY

Xu hướng lượt thích