hienhien04

hienhien04

Nguyễn Thu Hiền

20 Theo dõi 5 Người theo dõi 3 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @hienhien04
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 1
Tổng lượt xem: 1.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 206
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Thu Hiền

hienhien04 (Cập nhật 29/1/2021)

Người theo dõi
5 40.0%
Thích
3
Video
1
Lượt xem
1.1m

Video mới nhất của Nguyễn Thu Hiền

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
29/1/2021 5 3 1
21/9/2020 2 3 1
27/5/2020 3 3 1
14/5/2020 2 3 1
13/5/2020 2 3 1
12/5/2020 2 3 1

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Thu Hiền

Xu hướng lượt thích