hiamhaiii

hiamhaiii

Thanh Haii 🍓

10 Theo dõi 81.4k Người theo dõi 946.9k thích

Follow my ins 🐾

Địa chỉ TikTok: @hiamhaiii
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 12
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 695
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Thanh Haii 🍓

hiamhaiii (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
81.4k
Thích
946.9k
Video
12
Lượt xem
0

Video mới nhất của Thanh Haii 🍓

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 81.40k 946.90k 12
17/2/2021 81.40k 946.90k 12
13/2/2021 81.50k 946.90k 12
10/2/2021 81.50k 946.90k 12
9/2/2021 81.50k 946.90k 11
7/2/2021 81.60k 946.90k 11
6/2/2021 81.60k 946.90k 11

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Thanh Haii 🍓

Xu hướng lượt thích