hellotinababy09

hellotinababy09

Fb : Đoàn Đức

404 Theo dõi 55 Người theo dõi 37 thích

Đức

Địa chỉ TikTok: @hellotinababy09
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 3
Tổng lượt xem: 40.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 6.3k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Fb : Đoàn Đức

hellotinababy09 (Cập nhật 25/1/2021)

Người theo dõi
55 89.1%
Thích
37
Video
3
Lượt xem
40.1m

Video mới nhất của Fb : Đoàn Đức

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
25/1/2021 55 0 3
5/10/2020 49 37 3
1/10/2020 48 34 3
30/9/2020 47 34 3
26/9/2020 48 34 3
26/8/2020 47 34 3
19/7/2020 48 34 3

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Fb : Đoàn Đức

Xu hướng lượt thích