hang_tay

hang_tay

Hằng Tây

346 Theo dõi 83.7k Người theo dõi 411.8k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @hang_tay
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 212
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 7k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Hằng Tây

hang_tay (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
83.7k 99.9%
Thích
411.8k
Video
212
Lượt xem
0

Video mới nhất của Hằng Tây

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 83.70k 411.80k 212
9/2/2021 83.80k 411.80k 212
29/1/2021 83.90k 411.80k 212
26/1/2021 84k 411.80k 212
17/10/2020 84.80k 411.90k 212
6/10/2020 84.90k 411.90k 212
3/10/2020 85k 411.90k 212

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Hằng Tây

Xu hướng lượt thích