haiilongg_02

haiilongg_02

Hải Long thích ăn quýt

1 Theo dõi 241.4k Người theo dõi 1.7m thích

ig: haiilong_02 ở đây không cắt moi

Địa chỉ TikTok: @haiilongg_02
Instagram: haiilong_02
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 177
Tổng lượt xem: 15.4m
Lượt thả tim tài khoản khác: 3.1k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Hải Long thích ăn quýt

haiilongg_02 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
241.4k 99.9%
Thích
1.7m
Video
177 2 video
Lượt xem
15.4m

Video mới nhất của Hải Long thích ăn quýt

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 241.40k 1.70m 177
17/2/2021 241.70k 1.70m 175
9/2/2021 241.70k 1.70m 174
8/2/2021 241.70k 1.70m 177
30/1/2021 241.70k 1.70m 176
29/1/2021 241.70k 1.70m 176
26/1/2021 241.80k 1.70m 176

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Hải Long thích ăn quýt

Xu hướng lượt thích