haibech_2208

haibech_2208

Bíu 😈

9 Theo dõi 93.1k Người theo dõi 431.7k thích

https://www.facebook.com/haibech2208 Ins : hainguyen22.08 PUBG : 557085235

Địa chỉ TikTok: @haibech_2208
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 90
Tổng lượt xem: 4.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 19.2k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Bíu 😈

haibech_2208 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
93.1k 99.9%
Thích
431.7k 100.0%
Video
90 1 video
Lượt xem
4.3m

Video mới nhất của Bíu 😈

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 93.10k 431.70k 90
15/2/2021 93.20k 431.60k 89
11/2/2021 93.30k 431.60k 89
6/2/2021 93.30k 431.50k 89
1/2/2021 93.40k 431.40k 89
29/1/2021 93.50k 431.40k 89
26/1/2021 93.50k 431.50k 91

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Bíu 😈

Xu hướng lượt thích