hai_trieu

hai_trieu

Đào Hải Triều

534 Theo dõi 737k Người theo dõi 4.1m thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @hai_trieu
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 213
Tổng lượt xem: 11.4m
Lượt thả tim tài khoản khác: 805
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Đào Hải Triều

hai_trieu (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
737k 100.0%
Thích
4.1m
Video
213
Lượt xem
11.4m

Video mới nhất của Đào Hải Triều

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 737k 4.10m 213
11/12/2021 737.10k 4.10m 213
31/3/2021 626.20k 2.80m 125
18/3/2021 625.80k 2.80m 122
14/3/2021 625k 2.80m 121
11/3/2021 625.10k 2.80m 121
10/3/2021 625k 2.80m 121

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Đào Hải Triều

Xu hướng lượt thích