h21052001

h21052001

🌻❤️Đặng Huyền❤️🌻

34 Theo dõi 430.2k Người theo dõi 5.1m thích

Fb: Đặng Huyền (T M T)🦋

Địa chỉ TikTok: @h21052001
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 297
Tổng lượt xem: 561k
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.7k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 🌻❤️Đặng Huyền❤️🌻

h21052001 (Cập nhật 11/7/2022)

Người theo dõi
430.2k 69.9%
Thích
5.1m 47.1%
Video
297 153 video
Lượt xem
561k

Video mới nhất của 🌻❤️Đặng Huyền❤️🌻

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
11/7/2022 430.20k 5.10m 297
23/2/2021 300.60k 2.40m 144
18/2/2021 299.60k 2.40m 140
17/2/2021 298.80k 2.40m 140
16/2/2021 298.80k 2.40m 139
15/2/2021 298.80k 2.40m 137
14/2/2021 298.90k 2.40m 136

Video của 🌻❤️Đặng Huyền❤️🌻

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 🌻❤️Đặng Huyền❤️🌻

Xu hướng lượt thích