h.ngan

h.ngan

𝘕𝘨𝘢𝘯𝘛𝘦𝘢🥀

118 Theo dõi 713.4k Người theo dõi 11.2m thích

🇦🇺🇻🇳 Dr Instagram for JOB IG : h.ngan12 I D : 5 1 7 5 5 4 6 7 4

Địa chỉ TikTok: @h.ngan
Instagram: h.ngan12
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 799
Tổng lượt xem: 7.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2.7k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 𝘕𝘨𝘢𝘯𝘛𝘦𝘢🥀

h.ngan (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
713.4k 100.0%
Thích
11.2m
Video
799 2 video
Lượt xem
7.1m

Video mới nhất của 𝘕𝘨𝘢𝘯𝘛𝘦𝘢🥀

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 713.40k 11.20m 799
12/12/2021 713.60k 11.20m 797
11/12/2021 713.60k 11.20m 795
1/4/2021 596k 6.90m 646
31/3/2021 595.80k 6.90m 646
18/3/2021 587.80k 6.70m 622
15/3/2021 586.70k 6.70m 621

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 𝘕𝘨𝘢𝘯𝘛𝘦𝘢🥀

Xu hướng lượt thích