giapluc

giapluc

lục Thị Bích Ngọc

726 Theo dõi 42 Người theo dõi 820 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @giapluc
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 153
Tổng lượt xem: 3.5m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2.5k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản lục Thị Bích Ngọc

giapluc (Cập nhật 1/2/2021)

Người theo dõi
42
Thích
820 98.8%
Video
153 4 video
Lượt xem
3.5m

Video mới nhất của lục Thị Bích Ngọc

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
1/2/2021 42 820 153
31/1/2021 42 810 149
29/1/2021 41 805 149
22/10/2020 9 8 4
21/10/2020 8 8 4
20/10/2020 8 8 4
18/10/2020 8 8 4

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của lục Thị Bích Ngọc

Xu hướng lượt thích