foxga1993

foxga1993

😘💚FOX丶GÀ💚😘

1 Theo dõi 1.1k Người theo dõi 17.1k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @foxga1993
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 13
Tổng lượt xem: 791.4k
Lượt thả tim tài khoản khác: 5.9k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 😘💚FOX丶GÀ💚😘

foxga1993 (Cập nhật 1/2/2021)

Người theo dõi
1.1k 99.7%
Thích
17.1k
Video
13
Lượt xem
791.4k

Video mới nhất của 😘💚FOX丶GÀ💚😘

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
1/2/2021 1.10k 17.10k 13
31/1/2021 1.10k 17.10k 13
30/1/2021 1.11k 17.10k 13
29/1/2021 1.11k 17.10k 13
22/10/2020 62.40k 723.20k 113
21/10/2020 62.30k 722.40k 112
20/10/2020 62.20k 722.10k 112

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 😘💚FOX丶GÀ💚😘

Xu hướng lượt thích