finfin213

finfin213

Minh Phương

101 Theo dõi 223 Người theo dõi 570 thích

Instagram:Fin.213 Facebook: Minh Phương(fin) Youtube: Minh Phương Nguyễn

Địa chỉ TikTok: @finfin213
Instagram: Fin.213
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 2
Tổng lượt xem: 2m
Lượt thả tim tài khoản khác: 36.7k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Minh Phương

finfin213 (Cập nhật 29/1/2021)

Người theo dõi
223 91.9%
Thích
570 35.8%
Video
2
Lượt xem
2m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
29/1/2021 223 570 0
22/10/2020 205 204 2
21/10/2020 205 201 2
20/10/2020 204 175 2
19/10/2020 202 131 1
16/10/2020 201 130 1
15/10/2020 201 130 1

Video của Minh Phương

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Minh Phương

Xu hướng lượt thích