fbphantrang929

fbphantrang929

Fb : Phan Trang

1 Theo dõi 730k Người theo dõi 7.2m thích

Ins: trangphan189. PHAN TRANG BOUTIQUE

Địa chỉ TikTok: @fbphantrang929
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 75
Tổng lượt xem: 74.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Fb : Phan Trang

fbphantrang929 (Cập nhật 1/4/2021)

Người theo dõi
730k 100.0%
Thích
7.2m
Video
75
Lượt xem
74.1m

Video mới nhất của Fb : Phan Trang

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
1/4/2021 730k 7.20m 75
31/3/2021 730.10k 7.20m 75
18/3/2021 731k 7.20m 75
15/3/2021 731.40k 7.20m 75
14/3/2021 731.60k 7.20m 75
13/3/2021 731.70k 7.20m 75
12/3/2021 731.90k 7.20m 75

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Fb : Phan Trang

Xu hướng lượt thích