duyhuy2002

duyhuy2002

Huy Đào

29 Theo dõi 2m Người theo dõi 51.1m thích

Facebook : Huy Đào Instagram : dduyhuy Phim Gen Z Hồi ký tiếp cận nam chính

Địa chỉ TikTok: @duyhuy2002
Instagram: dduyhuy
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 613
Tổng lượt xem: 231.9m
Lượt thả tim tài khoản khác: 368
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Huy Đào

duyhuy2002 (Cập nhật 7/12/2023)

Người theo dõi
2m
Thích
51.1m
Video
613 1 video
Lượt xem
231.9m

Video mới nhất của Huy Đào

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
7/12/2023 2m 51.10m 613
3/12/2023 2m 51.10m 612
25/11/2023 2m 51.10m 611
21/11/2023 2m 51.10m 610
17/11/2023 2m 51.10m 610
12/11/2023 2m 51.10m 608
11/11/2023 2m 51.10m 607

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Huy Đào

Xu hướng lượt thích