duy.1999

duy.1999

Khánh Duy 🔫🔫

6 Theo dõi 239.6k Người theo dõi 2.9m thích

Instagram: khanhduy.199 Facebook: Khánh Duy(HeY😈GiRl) link Facebook ở instagram

Địa chỉ TikTok: @duy.1999
Instagram: khanhduy.199
Loại tài khoản: Cơ bản
Chủ đề: Trang điểm
Tổng số lượng video: 35
Tổng lượt xem: 98.7m
Lượt thả tim tài khoản khác: 618
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Khánh Duy 🔫🔫

duy.1999 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
239.6k 99.9%
Thích
2.9m
Video
35
Lượt xem
98.7m

Video mới nhất của Khánh Duy 🔫🔫

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 239.60k 2.90m 35
17/2/2021 239.80k 2.90m 35
14/2/2021 239.90k 2.90m 35
13/2/2021 240k 2.90m 35
9/2/2021 240.10k 2.90m 35
7/2/2021 240.20k 2.90m 35
6/2/2021 240.30k 2.90m 35

Video của Khánh Duy 🔫🔫

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Khánh Duy 🔫🔫

Xu hướng lượt thích