duongduy0404

duongduy0404

Dương Duy

101 Theo dõi 2.8m Người theo dõi 27.2m thích

Facebook: Dương Duy Instagram: duongduy.0404

Địa chỉ TikTok: @duongduy0404
Instagram: duongduy.0404
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 122
Tổng lượt xem: 145.5m
Lượt thả tim tài khoản khác: 823
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Dương Duy

duongduy0404 (Cập nhật 3/12/2023)

Người theo dõi
2.8m
Thích
27.2m
Video
122 1 video
Lượt xem
145.5m

Video mới nhất của Dương Duy

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
3/12/2023 2.80m 27.20m 122
30/11/2023 2.80m 27.20m 121
17/11/2023 2.80m 27.20m 122
11/11/2023 2.80m 27.20m 121
10/11/2023 2.80m 27.20m 122
7/11/2023 2.80m 27.20m 122
5/11/2023 2.80m 27.20m 123

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Dương Duy

Xu hướng lượt thích