dungkka

dungkka

Dựng Kka

144 Theo dõi 84.1k Người theo dõi 3.1k thích

Facebook : Nguyễn Thanh Hải (Dungkka) Instagram : dungkka

Địa chỉ TikTok: @dungkka
Instagram: dungkka
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 3
Tổng lượt xem: 2.2k
Lượt thả tim tài khoản khác: 709
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Dựng Kka

dungkka (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
84.1k
Thích
3.1k
Video
3
Lượt xem
2.2k

Video mới nhất của Dựng Kka

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 84.10k 3.09k 3
17/2/2021 84.10k 3.09k 3
16/2/2021 84.20k 3.09k 3
15/2/2021 84.20k 3.08k 4
14/2/2021 84.20k 3.08k 3
11/2/2021 84.20k 3.08k 3
10/2/2021 84.20k 3.08k 3

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Dựng Kka

Xu hướng lượt thích