duckoi2k

duckoi2k

Đức_Kòi👾

227 Theo dõi 3.9m Người theo dõi 75.6m thích

Facebook: Duckoimuvik ib For Job ⬇️ IG : Koi_duc [email protected] Facebook ⬇️

Địa chỉ TikTok: @duckoi2k
Instagram: Koi_duc
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 890
Tổng lượt xem: 207.9m
Lượt thả tim tài khoản khác: 24.4k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Đức_Kòi👾

duckoi2k (Cập nhật 27/9/2023)

Người theo dõi
3.9m
Thích
75.6m 99.9%
Video
890 1 video
Lượt xem
207.9m

Video mới nhất của Đức_Kòi👾

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
27/9/2023 3.90m 75.60m 890
25/9/2023 3.90m 75.50m 889
24/9/2023 3.90m 75.50m 888
22/9/2023 3.90m 75.40m 887
21/9/2023 3.90m 75.30m 886
20/9/2023 3.90m 75.20m 886
18/9/2023 3.90m 75.10m 884

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Đức_Kòi👾

Xu hướng lượt thích