duc.trung.2002hp

duc.trung.2002hp

Rio 🌊

133 Theo dõi 210.1k Người theo dõi 1.1m thích

[email protected]

Địa chỉ TikTok: @duc.trung.2002hp
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 29
Tổng lượt xem: 9.6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 4.3k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Rio 🌊

duc.trung.2002hp (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
210.1k 99.9%
Thích
1.1m
Video
29
Lượt xem
9.6m

Video mới nhất của Rio 🌊

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 210.10k 1.10m 29
17/2/2021 210.40k 1.10m 29
16/2/2021 210.40k 1.10m 29
13/2/2021 210.50k 1.10m 29
10/2/2021 210.60k 1.10m 29
8/2/2021 210.70k 1.10m 29
7/2/2021 210.80k 1.10m 29

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Rio 🌊

Xu hướng lượt thích