dtp88200388dtp

dtp88200388dtp

💦 Thanh Phương 🔥

227 Theo dõi 4.5m Người theo dõi 38.9m thích

🌀A - Art Team ❤️ fb: Đặng Thanh Phương (art)❤️ 17🇻🇳 ❤️Quảng Trị❤️

Địa chỉ TikTok: @dtp88200388dtp
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 558
Tổng lượt xem: 80.2m
Lượt thả tim tài khoản khác: 8.2k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 💦 Thanh Phương 🔥

dtp88200388dtp (Cập nhật 7/12/2023)

Người theo dõi
4.5m
Thích
38.9m
Video
558 1 video
Lượt xem
80.2m

Video mới nhất của 💦 Thanh Phương 🔥

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
7/12/2023 4.50m 38.90m 558
3/12/2023 4.50m 38.90m 557
1/12/2023 4.50m 38.90m 557
27/11/2023 4.50m 38.90m 556
25/11/2023 4.50m 38.90m 555
20/11/2023 4.50m 38.90m 555
17/11/2023 4.50m 38.80m 554

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 💦 Thanh Phương 🔥

Xu hướng lượt thích