dt.0510

dt.0510

Nguyễn Đức Tuấn ☑️

10 Theo dõi 109.8k Người theo dõi 558.8k thích

Dancer from S.A.P ❤️ Facebook : Nguyễn Đức Tuấn ( Tbi ) Instagram : sap.tbi

Địa chỉ TikTok: @dt.0510
Instagram: sap.tbi
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 28
Tổng lượt xem: 5.6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 307
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Đức Tuấn ☑️

dt.0510 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
109.8k 99.9%
Thích
558.8k 100.0%
Video
28
Lượt xem
5.6m

Video mới nhất của Nguyễn Đức Tuấn ☑️

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 109.80k 558.80k 28
18/2/2021 109.90k 558.90k 28
14/2/2021 110k 558.90k 28
7/2/2021 110.10k 558.90k 28
6/2/2021 110.20k 558.90k 28
29/1/2021 110.30k 558.90k 28
22/10/2020 111.10k 557.60k 25

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Đức Tuấn ☑️

Xu hướng lượt thích