dou699698

dou699698

Phạm Lâm Trường Kỳ💯

60 Theo dõi 114k Người theo dõi 600.7k thích

Face : Phạm Lâm Trường Kỳ Bạn đã vào TikTok của 1 NỮ CÔN THỦ ( NUNCHAKU GIRL) 😊

Địa chỉ TikTok: @dou699698
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 233
Tổng lượt xem: 10.8m
Lượt thả tim tài khoản khác: 172
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Phạm Lâm Trường Kỳ💯

dou699698 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
114k 99.9%
Thích
600.7k 100.0%
Video
233 2 video
Lượt xem
10.8m

Video mới nhất của Phạm Lâm Trường Kỳ💯

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 114k 600.70k 233
16/2/2021 114.10k 600.50k 231
15/2/2021 114.10k 600.40k 231
11/2/2021 114.20k 600.40k 230
10/2/2021 114.20k 600.30k 230
9/2/2021 114.20k 600.10k 229
7/2/2021 113.90k 598.80k 229

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Phạm Lâm Trường Kỳ💯

Xu hướng lượt thích