donnguyen_dv

donnguyen_dv

Don Nguyễn

7 Theo dõi 522.3k Người theo dõi 3m thích

💁🏻♂️ FB : Don Nguyễn ✅ singer - actor - producer

Địa chỉ TikTok: @donnguyen_dv
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 206
Tổng lượt xem: 28m
Lượt thả tim tài khoản khác: 102
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Don Nguyễn

donnguyen_dv (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
522.3k 100.0%
Thích
3m
Video
206
Lượt xem
28m

Video mới nhất của Don Nguyễn

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 522.30k 3m 206
12/12/2021 522.40k 3m 206
1/4/2021 473.10k 2.40m 147
31/3/2021 472.50k 2.40m 147
18/3/2021 451.30k 2.30m 142
15/3/2021 451.10k 2.30m 141
14/3/2021 451k 2.30m 141

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Don Nguyễn

Xu hướng lượt thích