dongsuong

dongsuong

Đông Sương💋

1 Theo dõi 101.9k Người theo dõi 473.1k thích

follow my insta if you like me 👆🏻

Địa chỉ TikTok: @dongsuong
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 25
Tổng lượt xem: 5.2m
Lượt thả tim tài khoản khác: 36
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Đông Sương💋

dongsuong (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
101.9k 99.9%
Thích
473.1k
Video
25
Lượt xem
5.2m

Video mới nhất của Đông Sương💋

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 101.90k 473.10k 25
14/2/2021 102k 473.10k 25
7/2/2021 102.10k 473.10k 25
1/2/2021 102.20k 473.10k 25
29/1/2021 102.30k 473.10k 25
22/10/2020 103.10k 471.90k 32
21/10/2020 103k 471.60k 32

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Đông Sương💋

Xu hướng lượt thích