dokimphuc.official

dokimphuc.official

Đỗ Kim Phúc

297 Theo dõi 2.9m Người theo dõi 75.5m thích

Facebook : Phuc Do Kim Instagram : @dokimphuc.13

Địa chỉ TikTok: @dokimphuc.official
Instagram: @dokimphuc.13
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 874
Tổng lượt xem: 340.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 549
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Đỗ Kim Phúc

dokimphuc.official (Cập nhật 7/12/2023)

Người theo dõi
2.9m
Thích
75.5m
Video
874
Lượt xem
340.3m

Video mới nhất của Đỗ Kim Phúc

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
7/12/2023 2.90m 75.50m 874
4/12/2023 2.90m 75.50m 874
30/11/2023 2.90m 75.50m 873
25/11/2023 2.90m 75.40m 871
23/11/2023 2.90m 75.30m 869
19/11/2023 2.90m 75.30m 866
13/11/2023 2.90m 75.30m 866

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Đỗ Kim Phúc

Xu hướng lượt thích