doantran97

doantran97

Trần Đoàn

87 Theo dõi 379.6k Người theo dõi 5.4m thích

FACEBOOK: @tranvandoan6565

Địa chỉ TikTok: @doantran97
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 352
Tổng lượt xem: 60.4m
Lượt thả tim tài khoản khác: 670
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trần Đoàn

doantran97 (Cập nhật 22/10/2020)

Người theo dõi
379.6k
Thích
5.4m
Video
352
Lượt xem
60.4m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
22/10/2020 379.60k 5.40m 352
21/10/2020 379.60k 5.40m 352
18/10/2020 379.70k 5.40m 352
17/10/2020 379.70k 5.40m 352
14/10/2020 379.80k 5.40m 352
12/10/2020 379.90k 5.40m 352
11/10/2020 380k 5.40m 352

Video của Trần Đoàn

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trần Đoàn

Xu hướng lượt thích