diemdz123

diemdz123

Trương Hồng Diễm

67 Theo dõi 64.6k Người theo dõi 410k thích

Fl đi 😭

Địa chỉ TikTok: @diemdz123
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 93
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 924
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trương Hồng Diễm

diemdz123 (Cập nhật 18/2/2021)

Người theo dõi
64.6k 99.8%
Thích
410k 100.0%
Video
93
Lượt xem
0

Video mới nhất của Trương Hồng Diễm

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
18/2/2021 64.60k 410k 93
7/2/2021 64.70k 410.10k 93
29/1/2021 64.80k 410.10k 93
17/10/2020 65.70k 410.30k 93
10/10/2020 65.70k 410.40k 93
30/9/2020 65.80k 410.40k 93
20/9/2020 65.90k 410.40k 93

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trương Hồng Diễm

Xu hướng lượt thích