dhp.20

dhp.20

Đào Thị Hà Phương

29 Theo dõi 216.6k Người theo dõi 1000k thích

Instagram: dhp.00 Page: Hà Phương

Địa chỉ TikTok: @dhp.20
Instagram: dhp.00
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 34
Tổng lượt xem: 15.9m
Lượt thả tim tài khoản khác: 113
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Đào Thị Hà Phương

dhp.20 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
216.6k 99.8%
Thích
1000k
Video
34
Lượt xem
15.9m

Video mới nhất của Đào Thị Hà Phương

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 216.60k 1000k 34
18/2/2021 217k 1000k 34
16/2/2021 217.10k 1000k 34
14/2/2021 217.20k 1000k 34
13/2/2021 217.30k 1000k 34
9/2/2021 217.40k 1000k 34
7/2/2021 217.50k 1000k 34

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Đào Thị Hà Phương

Xu hướng lượt thích