devil....12

devil....12

Umair Ashfaq

1 Theo dõi 4 Người theo dõi 23 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @devil....12
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 8
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 129
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Umair Ashfaq

devil....12 (Cập nhật 1/2/2021)

Người theo dõi
4
Thích
23
Video
8
Lượt xem
0

Video mới nhất của Umair Ashfaq

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
1/2/2021 4 23 8
31/1/2021 4 23 8
30/1/2021 4 20 7
29/1/2021 4 20 7
22/10/2020 57 536 46
21/10/2020 58 521 44
20/10/2020 57 510 44

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Umair Ashfaq

Xu hướng lượt thích