deothaonhi

deothaonhi

Thảoo Nhii

1 Theo dõi 258.9k Người theo dõi 1.4m thích

67AK2C https://www.facebook.com/deothaonhi

Địa chỉ TikTok: @deothaonhi
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 171
Tổng lượt xem: 7.5m
Lượt thả tim tài khoản khác: 5.2k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Thảoo Nhii

deothaonhi (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
258.9k 99.8%
Thích
1.4m
Video
171 2 video
Lượt xem
7.5m

Video mới nhất của Thảoo Nhii

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 258.90k 1.40m 171
18/2/2021 258.40k 1.40m 169
16/2/2021 258.50k 1.40m 169
13/2/2021 258.60k 1.40m 169
9/2/2021 258.70k 1.40m 169
6/2/2021 258.80k 1.40m 169
1/2/2021 259k 1.40m 168

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Thảoo Nhii

Xu hướng lượt thích