dennis_meow

dennis_meow

Tiến Đạt Lê

21 Theo dõi 4 Người theo dõi 4 thích

www.facebook.com/can.thi.2001

Địa chỉ TikTok: @dennis_meow
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 11
Tổng lượt xem: 233.5k
Lượt thả tim tài khoản khác: 66
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Tiến Đạt Lê

dennis_meow (Cập nhật 30/1/2021)

Người theo dõi
4 75.0%
Thích
4
Video
11
Lượt xem
233.5k

Video mới nhất của Tiến Đạt Lê

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
30/1/2021 4 4 11
29/1/2021 3 4 11
20/10/2020 5.88k 20.60k 51
16/10/2020 5.88k 20.60k 51
15/10/2020 5.88k 20.60k 50
14/10/2020 5.88k 20.60k 50
12/10/2020 5.88k 20.60k 50

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Tiến Đạt Lê

Xu hướng lượt thích