datt137

datt137

Đạt đỗ🦀

10 Theo dõi 171.5k Người theo dõi 1.3m thích

Không nick phụ

Địa chỉ TikTok: @datt137
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 62
Tổng lượt xem: 6.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2.6k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Đạt đỗ🦀

datt137 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
171.5k 99.9%
Thích
1.3m
Video
62
Lượt xem
6.1m

Video mới nhất của Đạt đỗ🦀

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 171.50k 1.30m 62
18/2/2021 171.70k 1.30m 62
17/2/2021 171.80k 1.30m 62
16/2/2021 171.90k 1.30m 62
15/2/2021 171.90k 1.30m 62
11/2/2021 172k 1.30m 62
9/2/2021 172.10k 1.30m 61

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Đạt đỗ🦀

Xu hướng lượt thích