datchuot1201

datchuot1201

🐹 Đạt Chuột(Jerry)🐹

26 Theo dõi 173.4k Người theo dõi 353 thích

instagram : datchuot.1201

Địa chỉ TikTok: @datchuot1201
Instagram: datchuot.1201
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 2
Tổng lượt xem: 1.7m
Lượt thả tim tài khoản khác: 725
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 🐹 Đạt Chuột(Jerry)🐹

datchuot1201 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
173.4k 99.8%
Thích
353 45.3%
Video
2 1 video
Lượt xem
1.7m

Video mới nhất của 🐹 Đạt Chuột(Jerry)🐹

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 173.40k 353 2
18/2/2021 173.80k 160 1
17/2/2021 173.90k 157 1
16/2/2021 173.90k 156 1
15/2/2021 173.90k 155 1
14/2/2021 174k 154 1
13/2/2021 174k 153 1

Video của 🐹 Đạt Chuột(Jerry)🐹

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 🐹 Đạt Chuột(Jerry)🐹

Xu hướng lượt thích