datcan.125

datcan.125

Thành Đạt Đỗ

1 Theo dõi 337k Người theo dõi 5.7m thích

Facebook : Đỗ Thành Đạt (princess) Birthday :12/05/2001 Instagram:12_thang05

Địa chỉ TikTok: @datcan.125
Instagram: 12_thang05
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 300
Tổng lượt xem: 3.7m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2.6k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Thành Đạt Đỗ

datcan.125 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
337k 99.4%
Thích
5.7m 98.2%
Video
300
Lượt xem
3.7m

Video mới nhất của Thành Đạt Đỗ

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 337k 5.70m 300
18/2/2021 334.90k 5.60m 316
17/2/2021 334.20k 5.50m 314
16/2/2021 333.50k 5.50m 313
15/2/2021 333k 5.50m 312
14/2/2021 332.80k 5.50m 309
13/2/2021 332.50k 5.50m 308

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Thành Đạt Đỗ

Xu hướng lượt thích