dark_911

dark_911

29 Theo dõi 72.1k Người theo dõi 240k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @dark_911
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 8
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.5k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản ‍

dark_911 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
72.1k 99.9%
Thích
240k 100.0%
Video
8
Lượt xem
0

Video mới nhất của ‍

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 72.10k 240k 8
15/2/2021 72.20k 239.90k 8
11/2/2021 72.30k 239.90k 8
6/2/2021 72.30k 239.90k 8
29/1/2021 72.40k 239.90k 8
19/10/2020 73.30k 240.20k 9
12/10/2020 73.40k 240.20k 9

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của ‍

Xu hướng lượt thích