daotien1711

daotien1711

Jimmy 🐍🇻🇳🇰🇷🐍

218 Theo dõi 492.8k Người theo dõi 6m thích

Fb: Đào văn Tiến (jimmy) Instagram:jimmyy.21

Địa chỉ TikTok: @daotien1711
Instagram: jimmyy.21
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 274
Tổng lượt xem: 22.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.7k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Jimmy 🐍🇻🇳🇰🇷🐍

daotien1711 (Cập nhật 22/12/2021)

Người theo dõi
492.8k 99.9%
Thích
6m
Video
274 3 video
Lượt xem
22.3m

Video mới nhất của Jimmy 🐍🇻🇳🇰🇷🐍

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
22/12/2021 492.80k 6m 274
14/12/2021 493.10k 6m 271
12/12/2021 493.30k 6m 271
1/4/2021 522.10k 6m 222
31/3/2021 522.20k 6m 222
18/3/2021 523.60k 6m 222
15/3/2021 523.90k 6m 222

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Jimmy 🐍🇻🇳🇰🇷🐍

Xu hướng lượt thích