dangvuhiep94

dangvuhiep94

Đặng Vũ Hiệp ✅

170 Theo dõi 106.3k Người theo dõi 831.5k thích

fb Đặng Vũ Hiệp (Manulife Photographer)

Địa chỉ TikTok: @dangvuhiep94
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 170
Tổng lượt xem: 15.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 335
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Đặng Vũ Hiệp ✅

dangvuhiep94 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
106.3k 99.9%
Thích
831.5k 99.9%
Video
170 4 video
Lượt xem
15.1m

Video mới nhất của Đặng Vũ Hiệp ✅

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 106.30k 831.50k 170
18/2/2021 106.40k 830.40k 166
17/2/2021 106.40k 830.40k 167
16/2/2021 106.40k 830.10k 167
15/2/2021 106.40k 829.60k 164
14/2/2021 106.40k 829.10k 163
13/2/2021 106.40k 828.90k 163

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Đặng Vũ Hiệp ✅

Xu hướng lượt thích