dangkimngan

dangkimngan

Ngân Mum

5 Theo dõi 87.9k Người theo dõi 460.7k thích

Mập Xinh 🦋

Địa chỉ TikTok: @dangkimngan
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 20
Tổng lượt xem: 71.8k
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.4k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Ngân Mum

dangkimngan (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
87.9k 99.5%
Thích
460.7k 99.6%
Video
20 1 video
Lượt xem
71.8k

Video mới nhất của Ngân Mum

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 87.90k 460.70k 20
17/2/2021 87.50k 458.70k 19
16/2/2021 87.50k 458.70k 18
15/2/2021 87.50k 458.70k 18
14/2/2021 87.50k 458.60k 18
13/2/2021 87.50k 458.50k 18
11/2/2021 87.50k 458.40k 17

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Ngân Mum

Xu hướng lượt thích