dandan22122015

dandan22122015

Cà Rốt 🥕

30 Theo dõi 321.7k Người theo dõi 2.8m thích

Fb: Hoàng Chu Thị ( su chuu) https://www.facebook.com/su.chu.395 8QD1TD

Địa chỉ TikTok: @dandan22122015
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 183
Tổng lượt xem: 25.2m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.3k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Cà Rốt 🥕

dandan22122015 (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
321.7k 100.0%
Thích
2.8m
Video
183
Lượt xem
25.2m

Video mới nhất của Cà Rốt 🥕

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 321.70k 2.80m 183
12/12/2021 321.80k 2.80m 183
23/2/2021 342.10k 2.80m 173
18/2/2021 342.50k 2.80m 173
17/2/2021 342.60k 2.80m 173
16/2/2021 342.70k 2.80m 173
14/2/2021 342.80k 2.80m 173

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Cà Rốt 🥕

Xu hướng lượt thích