dalmatian0711

dalmatian0711

Nhật Thanh 👧🏻

66 Theo dõi 2.3k Người theo dõi 24.6k thích

Fb: Nhật Thanh (dalmatian) Lê Nhật Thanh

Địa chỉ TikTok: @dalmatian0711
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 32
Tổng lượt xem: 6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 9k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nhật Thanh 👧🏻

dalmatian0711 (Cập nhật 18/2/2021)

Người theo dõi
2.3k 99.9%
Thích
24.6k
Video
32
Lượt xem
6m

Video mới nhất của Nhật Thanh 👧🏻

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
18/2/2021 2.34k 24.60k 32
17/2/2021 2.34k 24.60k 32
16/2/2021 2.33k 24.50k 32
15/2/2021 2.33k 24.40k 32
13/2/2021 2.32k 24.30k 32
11/2/2021 2.29k 23.80k 32
9/2/2021 2.20k 22.30k 32

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nhật Thanh 👧🏻

Xu hướng lượt thích