cutoi

cutoi

Cừ Ẻ

8 Theo dõi 319.6k Người theo dõi 1000k thích

Facebook: Nguyễn Tiến Dũng (Cu Toi)

Địa chỉ TikTok: @cutoi
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 17
Tổng lượt xem: 14.8m
Lượt thả tim tài khoản khác: 4
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Cừ Ẻ

cutoi (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
319.6k 100.0%
Thích
1000k
Video
17
Lượt xem
14.8m

Video mới nhất của Cừ Ẻ

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 319.60k 1000k 17
12/12/2021 319.70k 1000k 17
23/2/2021 335.20k 1000k 17
18/2/2021 335.50k 1000k 17
16/2/2021 335.60k 1000k 17
15/2/2021 335.70k 1000k 17
13/2/2021 335.80k 1000k 17

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Cừ Ẻ

Xu hướng lượt thích