comay161

comay161

Jolin Phương Băng

6 Theo dõi 171.5k Người theo dõi 4.1k thích

Acc phụ @_himay16_ ❤️ Facebook : Võ Thị Kim Minh(Mây) Instagram : _himay16_

Địa chỉ TikTok: @comay161
Instagram: _himay16_
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 8
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 3.3k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Jolin Phương Băng

comay161 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
171.5k 99.8%
Thích
4.1k 100.0%
Video
8
Lượt xem
0

Video mới nhất của Jolin Phương Băng

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 171.50k 4.14k 8
18/2/2021 171.90k 4.14k 8
16/2/2021 172k 4.14k 8
14/2/2021 172.10k 4.14k 8
11/2/2021 172.20k 4.14k 8
9/2/2021 172.30k 4.14k 8
7/2/2021 172.40k 4.14k 8

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Jolin Phương Băng

Xu hướng lượt thích