chip_su

chip_su

chip_su

1 Theo dõi 105.7k Người theo dõi 392.2k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @chip_su
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 178
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 21
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản chip_su

chip_su (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
105.7k 99.9%
Thích
392.2k
Video
178 1 video
Lượt xem
0

Video mới nhất của chip_su

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 105.70k 392.20k 178
13/2/2021 105.80k 392.20k 177
10/2/2021 105.90k 392.20k 177
9/2/2021 105.90k 392.30k 177
6/2/2021 105.90k 392.20k 177
29/1/2021 105.80k 391.80k 177
26/1/2021 105.80k 391.70k 177

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của chip_su

Xu hướng lượt thích