chip03011999

chip03011999

Trần_chíp

2.3k Theo dõi 76.7k Người theo dõi 321.8k thích

❤️trần_chíp❤️

Địa chỉ TikTok: @chip03011999
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 202
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 28.5k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trần_chíp

chip03011999 (Cập nhật 17/2/2021)

Người theo dõi
76.7k 99.9%
Thích
321.8k
Video
202
Lượt xem
0

Video mới nhất của Trần_chíp

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
17/2/2021 76.70k 321.80k 202
6/2/2021 76.80k 321.80k 202
26/1/2021 76.90k 321.80k 202
20/10/2020 77.60k 321.80k 202
5/10/2020 77.70k 321.80k 202
19/9/2020 77.80k 321.80k 202
5/9/2020 77.90k 321.80k 202

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trần_chíp

Xu hướng lượt thích